frank las een mooi artikel op flexmarkt.nl over digiltalisering. Binnen RGN vertaalt digitalisering zich naar ‘Tech & Touch’. We hebben er dus allemaal mee te maken,  de trend is onomkeerbaar. frank is erg benieuwd hoe jij kijkt naar Tech & Touch. Welke invloed heeft dit op jouw werk? Voelt ‘de nieuwe tijd’ als bedreigend of geeft zij juist kansen?